Děkujeme všem, jež nás obdarovali čímkoliv!

manželé Hruškovi

Pravidelní návštěvníci akcí pořádaných Spolkem.

Bytem Chodov u Karlových varů

finanční příspěvek na činnost spolku 1000,-

Děkujeme!

5. 6. 2018