Plán akcí 2019

9. 2. 2019 pořádáme ve spolupráci s obcí Smolné Pece Dětský karneval plný soutěží s dětskou diskotékou. Začátek v 15:00. Jste srdečně zváni.

9. 3. 2019 se koná ve společenském sále našeho obecního úřadu Maškarní bál pro dospělé. K tanci a poslechu nám zahraje DJ, občerstvení v přilehlé hospůdce. Zábavná tombola. Začátek ve 20:00. Srdečně Vás zveme a těšíme se na zábavné masky!

23. 3. 2019 se koná 4. ročník turnaje jednotlivců a dvojic ve stolním tenise. Místo - společenský sál obce Smolné Pece. Začátek registrace ve 12:30.  Občerstvení možno zakoupit v místním pohostinství.

23. 3. 2019 večer proběhne tradiční Keltský telegraf spojený s akcí Hodina Země. Začátek akce krátce před setměním. Blíže viz zde: https://www.keltskytelegraf.cz/

6. 4. 2019 (sobota) se zapojíme do akce Ukliďme Česko. Více informací zde: https://www.uklidmecesko.cz/

Pro všechny účastníky ochranné pomůcky připraveny a občerstvení zajištěno.

20. 4. 2019 (sobota) uspořádáme Velikonoční dílničku pro děti a dospělé. Upleteme klukům pomlázky, dívky nazdobí břízku a okna OÚ. Dobrou náladu s sebou. Proutí a výtvarný materiál bude zajištěn.

30. 4. 2019 (úterý; 1. 5. je svátek) se uskuteční před místním obecním úřadem Pálení čarodějnic. Táborák a opékání prvních letošních buřtíků je samozřejmostí. Srdečně jste zváni. Začátek akce v 16:00 hodin.

1. 6. 2019 (sobota) pořádáme ve spolupráci s obcí Smolné Pece dětský den / kácení Máje. Zábavné odpoledne nabité soutěžemi s odměnami, zdravým občerstvením, atrakcemi a ochutnávkou z grilu vás čeká od 15:00. Těšíme se!

6. 7. - 7. 7. 2019 (So, Ne) náš spolek pořádá výlet  "Na vodu". Na zapůjčených raftech/kánoích sjedeme úsek řeky Ohře od K. Varů po Vojkovice. Nutné je závazné nahlášení účastníků nejpozději do 14. 6. 2019 (tel: 774 064 323 nebo 775 088 978, či do našeho emailu) kvůli rezervaci lodí a kempu. Bude se přenocovat ve vodáckém kempu, z toho důvodu je nutné příslušné vybavení, pravděpodobně bude svezeno autem na místo hromadně. Náklady na výlet je dětem do 18 let s trvalým pobytem na území obce Smolné Pece hrazen sponzorským darem. Přesné informace k této akci budou včas zveřejněny na tomto webu (sekce aktuálně) a ve formě vyvěšených plakátu na území obce.

31. 08. 2019 (sobota) si uděláme rozloučení s prázdninami.  Naplánován je pěší výlet do Nového Fojtova, kde je pěkné sportovní multifunkční hřiště, minigolf a slušná restaurace. Pakliže to podmínky dovolí, opečeme si i něco dobrého na ohni. Sraz v 9:00 před OÚ ve Smolných Pecích. Vhodná obuv a oblečení je samozřejmostí.

Přelom září a října se tradičně nese ve znamení vinobraní. I my bychom Vám rádi tuto společenskou záležitost přinesli do Smolných Pecí. Pokud se dohodneme se všemi zainteresovanými stranami, máte se nač těšit :-) Termín akce bude včas zveřejněn.

Listopad se nese v duchu zabijaček. Snad letos se konečně dotlačíme společnými silami k organizaci a uskutečnění I. ročníku. Informace přineseme.

7. 12. 2019 (sobota) se uskuteční předvánoční divadelní představení v podání skvělého Viktora Braunreitera. Po představení proběhne Mikulášská nadílka (balíčky dětem s bydlištěm na území obce jsou zajištěny). Začátek v 15:00. Prosíme o včasný příchod, nechť není vystoupení narušováno!